Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

Saturday, 18 November 2017

తేరీ తలాష్ ఆజ్ భీ హై

తేరీ తలాష్ ఆజ్ భీ హై

ఆజ్ భీ మేరీ నిగాహ్ ఆస్మాన్ కీ ప్యాసీ హై...
బేచైన్ మన్ కో ఆజ్ భీ తేరీ తలాష్ హై...
ఊహ తెలిసిన నాటినుంచి నీకోసమే
ఎదురుచూసాను
చుక్కలతో మెరిసే ఆకాశంనుంచి
మిలమిలా మెరిసే ఒకతారకలా దిగివస్తావని...
ఊహలకే పరిమితమైన నువ్వు
నిజంగా లేవని తెలిసినా
ప్రతి పున్నమి వెన్నెలలో నిన్ను వెతికాను
అందమైన ఆడపిల్లలా ఆడుకుంటున్నావేమోనని...
చిన్న వయస్సులో పిచ్చి కల్పనలేమిటని లోకం నవ్వినా
భావుకతలోనే మునిగితేలాను
ఊహాసుందరి కనిపిస్తుందేమోనని...
తిరుగుతున్న గడియారం ముళ్ళ ఆదేశాలను పాటిస్తూ
క్యాలెండర్ పేజీలు  మారుతున్నా
పరిమాణాలకు నేను తలవంచినా
శోధన మానుకోలేదు
కల నిజం చేస్తూ నువ్వు వస్తావని...
అందమైన పూదోటలా ఒక పువ్వు మనసును తాకితే
పులకించిపోయింది హృదయం
నువ్వు వచ్చేసావనీ...
ఊహాసుందరి నిజమై మనసును తాకితే
రక్తం కారేదాకా తెలియలేదు
గుండెకు గుచ్చుకుంది పువ్వుకాదు ఒక ముల్లని...
నా పిచ్చికాకపోతే మరేంటి
ఊహలలో నాతో ఆడుకునే నువ్వు
నిజమై ఎలా వస్తావు...
ఒక అందమైన భావపుష్పమై
మధురమైన స్వప్నమై
నా కనురెప్పలపైనే ఉండిపో
ఎప్పటికీ నిజమై రాకు
ఒక కలగానే నువ్వు అందంగా ఉంటావు
నేను మాత్రం తుది శ్వాసదాకా
నీకోసం నిరీక్షిస్తూనే ఉంటా...

Thursday, 16 November 2017

అంతా నిజమే

అంతా నిజమే

నీ ప్రేమ నిజం కాకపోవచ్చు
నేను ప్రేమించింది నిజమే
నీ అనురాగం ఒక మాయ కావచ్చు
నా అనుభూతులన్నీ నిజాలే
నీ కనులలో నారూపం చెదిరిపోవచ్చు
నా కళ్ళలో నీ రూపం మాయకాదు
కలలన్నీ కాల్పనిక గాథలే అని నువ్వు సరిపెట్టుకోవచ్చు
నా కనురెప్పలపై కలల తాలూకు తడి ఇంకా ఆరనే లేదు
అన్నీ నువ్వు తేలికగానే మరిచిపోవచ్చు
నా జ్ఞాపకాలన్నీ పచ్చి నిజాలే

Monday, 13 November 2017

చలిమంటలు వేసి పో

చలిమంటలు వేసి పో

శరదృతువు సరసమాడుతోంది
వడివడిగా వస్తున్న హేమంతం గుబులురేపుతోంది
శిశిరం ఆలోచనే కలవరం కలిగిస్తోంది
రుతువులన్నీ కలిసి కత్తికడుతున్నాయి
మంచు తీగలుగా మారిన
శీతల శరములు దేహాన్ని గుచ్చుకుంటున్నాయి
ఘనీభవించిన రుధిరం కరుగుతూ బుసలు కొడుతోంది
శరతుడికే సవాలు విసురుతూ
మెరుపుతీగవై కదిలిరా
హేమంతుడిని నిలువరిస్తూ
పరువాల సెగలతో అభిసారికవై దరికి రా
వయసు సమరానికి శంఖం ఊది
సొగసు వెలుగులతో కాగడా వెలిగించి
తనువుల రణంతో అగ్గిని పుట్టించి
శిశిరాన్నీ కరిగించి పో
ఒంటరిదైన మనసుకు
జతలేని తనువుకు
ఎవరో తెలియని నువ్వే నేనై
చలిమంటలు వేసి పో 

Wednesday, 8 November 2017

పావురంతో ప్రేమలేఖ

పావురంతో ప్రేమలేఖ

కాకితో కబురు పంపమాకు
అది రెండుముక్కలు చెప్పి ఎగిరిపోతుంది
పావురంతో ప్రేమలేఖ పంపు
అది నీ మనసు మొత్తం చదివి వినిపిస్తుంది
నీలి మేఘమాలికలను నమ్ముకోమాకు
అవి ఉరుములై మెరిసి మాయమైపోతాయి
చల్లని వెన్నెల జాబిలికి మనసు కథలు చెప్పు
అవి రేయంతా నాతోనే ఉండిపోతాయి
నీతోటలో పూచిన గులాబీలను పంపమాకు
రెండు ఘడియల్లోనే అవి వాడిపోతాయి
నీ మనసులో ఉదయించిన అక్షర పుష్పాలను పంపు
అవి నా మనసులో నిత్యం పరిమళిస్తూనే ఉంటాయి
నిన్ను సుతారంగా తాకి జారిపోతున్న
పిల్లగాలులను అదిలించమాకు
అవి నీ శ్వాసను అరువుతెచ్చి నాకు
కొత్త ఊపిర్లు అందిస్తూనే ఉంటాయి

Monday, 6 November 2017

రాళ్ళు కాదు అవి నాకు పువ్వులే

రాళ్ళు కాదు అవి నాకు పువ్వులే 

రాళ్ళు విసురుతూనే ఉండు
అవి నన్ను పువ్వులుగానే తాకుతూ ఉంటాయి
విధ్వంసమే నీ విధానమైతే
ప్రేమతత్వమే నా సిద్ధాంతం
నిత్యం పరిమళిస్తూనే ఉంటాను
అసత్యశరములు సంధిస్తూనే ఉండు
సత్యకవచము నన్ను కాపాడుతూనే ఉంటుంది
అధర్మానికి నువ్వు ఆలవాలమైతే
ధర్మం నావైపే నిలిచి ఉంది
నా మతాన్ని తూలనాడుతూ ఉండు
మతాలన్నింటికీ నేను తలవంచే ఉంటా
నీ మతములోనే  నీకు దిక్కు లేకున్నా
అన్ని మతాలూ నాతో అభిమానంగానే ఉన్నాయి
ఎక్కడికీ పారిపోలేదు నేను
ఇక్కడే నిలిచి ఉన్నా
తుది శ్వాసదాకా శిఖరమై
నిలబడే ఉంటాను

Friday, 3 November 2017

నిన్నే ప్రేమిస్తా

నిన్నే ప్రేమిస్తా 


అవసరార్ధ ప్రేమబాటలో నేస్తమై నడుస్తున్నావు
రాబంధువుల లోకంలో రక్షణకవచమై నిలుస్తున్నావు
నడకలు తడబడితే నడతలు నేర్పుతూ అడుగుజాడలు విడుస్తున్నావు
దారులన్నీ మూసుకుపోతే మార్గదర్శివై దిశను చూపుతున్నావు
కటికచీకటి కమ్ముకుంటే కాగాడాలా వెలుగునిస్తున్నావు
ఎవరు మార్గాలను మార్చుకున్నా నువ్వు మాత్రం నీడలా అనుసరిస్తున్నావు
మోసం దగాల మాయానగరిలో నా వేలుపట్టి నడిపిస్తున్నావు
శ్వాస ఆగిపోయే తరుణంలో గుండెకు కొత్త ఊపిరులు పోస్తున్నావు
ముభావమైన మనసులో కొత్త భావాలు పూయిస్తున్నావు
నవ్వులు మరిచిన పెదాలకు కొత్త నవ్వులు నేర్పుతున్నావు
నన్ను నీలో కలుపుకుని నాలోనే నువ్వు దర్శనమిస్తున్నావు
అందుకే నిత్యం నేను నిన్నే ప్రేమిస్తున్నాను
నీ బాటలోనే నడుస్తున్నాను
నా దేహంలో జీవం ఉన్నంతవరకు
ఓ అంతరాత్మా నేను నిన్నే ప్రేమిస్తూ ఉంటాను

Wednesday, 1 November 2017

కాటేసిన కల

కాటేసిన కల

నువ్వు లేవన్నది నిజం
నువ్వు రావన్నది సత్యం
అయినా ఎందుకు నువ్వున్నావనిపిస్తున్నది
 నీ పరిమళం నన్ను తడుముతున్న అనుభూతి
నా ఊపిరిని నీ శ్వాస పెనవేసుకున్న భావన
ఇరుతనువులు దరికి చేరిన సుపరిమళం
నన్ను తాకుతున్న గాలిలోనే ఉన్నావా నువ్వు
నన్ను కొంటెగా చూస్తూ నువ్వుతున్నావా నువ్వు
నీ చిరునవ్వుల పువ్వులు
ఎందుకు నా పాదాలను తాకుతున్నాయి
మెత్తని పాదాలతో నా ముంగిట నడియాడుతున్నావా నువ్వు
ఎందుకు నీ పదమంజీరాల సవ్వడి మనసును మీటుతున్నది 
ఎందుకు మనసు ఇంకా భ్రమ పడుతున్నది
ఎందుకు ఎండమావిలో నీటిజాడలు వెతుకుతున్నది 
పిచ్చిది కదా నామనసు
ఇంకా నిజం తెలుసుకోలేకపోతున్నది
మాయాలోకం కరిగిపోయిందని
అందమైన కల కాటేసిందని 

Monday, 30 October 2017

సత్యమా నువ్వు అసత్యమా

సత్యమా నువ్వు అసత్యమా

వద్దువద్దంటూ మెదడు పంపుతున్న సంకేతాలను
మనసెందుకో బేఖాతరు చేస్తున్నది
పరుగులు తీయమాకు పడిపోతావని
చేస్తున్న హెచ్చరికలను పట్టించుకోబోనని మారాం చేస్తున్నది
పదిమందిలో ఉన్నా
ఏకాంతమే నాదయినా
నీ గురించే పలవరిస్తున్నది
నీ చిన్న పలకరింపునే మరలా మరలా కోరుతున్నది
ఎవరు నీవు ఎలా ఉంటావు నీవు
మెదడుకూ మనసుకు జగడం పెట్టావు
కరిగిన నా అమావాస్యలో
చల్లని వెన్నెల పలకరింపువా
కదలికలు కోల్పోయిన మనసు కొలనులో
విరిసిన పద్మానివా
మసకబారిన మనోచంద్రికను అలరించే
కమ్మని కలువబాలవా
మయూరనర్తనమై మైమరిపించి
రమ్మని పిలిచి కన్నుగీటే నెమలి కన్నువా
ప్రకృతి కన్యకే వయ్యారాలు నేర్పే
సరససామ్రాజ్ఞి అభిసారికవా
సత్యమా నువ్వు అసత్యమా
కనులకే తెలియని దృశ్యమా
మనసుతోటలో ఉదయించిన ఇంద్రధనుస్సు వర్ణమా
మెదడును జయించే అందమైన గెలుపువా
మనసును మాయచేసే మధురమైన స్వప్నానివా

Tuesday, 24 October 2017

ఇది చాలా హాటు గురూ

ఇది చాలా హాటు గురూ 

పొగలు కక్కుతున్న సెగలు
కైపెక్కించే కవ్వింతలు
కనులముందు పడకగది సన్నివేశాలు
వేగం అందుకుంటున్న హృదయస్పందనలు
మనసును పిండివేసే వేదనలు
అంతకు మించిన ఓదార్పులు
పగ తీర్చుకుంటానంటూ ఆవేశాలు
నీకు నేనుంటా అంటూ భరోసాలు
ఒకటి కాదు రెండు కాదు
వందలకొద్దీ సందేశాలు
బాబోయ్ ఇవన్నీ ఇన్ బాక్సు సిత్రాలు
పబ్లిక్ పోస్టులో అన్నయ్యా అంటూ గారాలు
ఇన్ బాక్సులో రావయ్యా అంటూ మారాలు
వాల్ మీద పెదరాయుడి దర్పం
ఇన్ బాక్సులో కాల్ గర్ల్స్ సేటు అవతారం
దేవుళ్ళ బొమ్మలతో ముసలోడి పూజలు
ఇన్ బాక్సులో బూతుబొమ్మలతో సరసాలు
నేను చాలా మంచోడిని అంటూ పోస్టులు
మీ ఇంటికి రమ్మంటారా అంటూఇన్ బాక్సు రాయబారాలు
వెలయాళి అమ్మళ్ళ కవ్వింతల చాటింగ్ లు
పరువున్న మగువలకు తప్పని అగచాట్లు  
ఫేస్ బుక్ పోస్టులు పక్కన పెడితే
ఈ ఇన్ బాక్సు చాలా హాటు గురూ

{ఈ పోస్టు మంచివారికోసం మాత్రం కాదు }

Monday, 23 October 2017

ప్రియతమవా

ప్రియతమవా

ప్రియతమ అని నిన్ను పిలవనా
సజనీ అని సంబోధించి సరదాపడిపోనా
నేస్తమని అంటూ సరిపెట్టుకోనా  
 వయ్యారీ నిన్ను ఏమని పిలవను
గడుసరీ నిన్నెలా చూడను
ముద్దుముద్దు మాటలతో మురిపిస్తావు
చిలిపిసరదాలతో కవ్విస్తావు
నీ వసంతమంతా నాదేనని నమ్మబలుకుతావు
దేవుడిచ్చిన కానుకనేనంటూ ఆశలెన్నో రేపుతావు
ఉడికిన వయస్సులో ఆకలి రగిలి
పరువాల విందు చేయమంటే
భయమంటూ తప్పించుకుంటావు
ఔనంటే కాదంటూ కాదంటే ఔనంటూ
మనసుతో దోబూచులాడుతావు
రగిలిన తమకం పడగ విప్పితే
ఆంక్షలెన్నో పెడుతూ చిరునవ్వులు చిందిస్తావు
ఎగిసే తనువు మంటలపై నీళ్ళు చల్లుతూ
తుర్రుమని మాయమవుతావు
నిట్టూర్చిన మనసును మరలా కదిలిస్తావు
గాయాలపై మమతల లేపనం అద్దుతావు
ఏదో తెలియని భరోసాలా మెరిసిపోతావు
ఏమని అనుకోను నిన్ను
ఏమని పిలవను నిన్ను
ప్రియతమవా
నేస్తానివా
కరిగిపోయే అందమైన కలవా

Sunday, 22 October 2017

అంతరంగ సమరం

అంతరంగ సమరం

ఎందుకు నా మనసు నీ వైపు చూస్తోంది
ఎందుకు నా అంతరంగంలో అలజడి రేగుతోంది
నీవెవరో తెలియదు నాకు
ఎందుకు నువ్వు నాలోనే ఉన్నావనిపిస్తోంది
మనసు పుస్తకం పుటలపై ఇంకా
రక్తపు చారికల తడి ఆరనే లేదు
ఎందుకు కొత్త భావాల మొలకలు
రెక్కలు విప్పుతున్నాయి
విడిచివెళ్లిన జ్ఞాపకాలు ఇంకా మంటలు రేపుతున్నా
ఎందుకు కొత్త పలకరింపు పన్నీరు చల్లుతోంది
నా కనుపాపలపై ఇంకా నీ ముద్ర పడనే లేదు
ఎందుకు మనసులో నీ రూపం కదలాడుతోంది
వలదని మెదడు వారిస్తున్నా
ఎందుకు నీ పకరింపు వ్యసనంలా మారింది
బీటలు వారిన పుడమి
తొలకరి చినుకుకై ఆర్తిగా చూసినట్లు
మోడువారిన వనంలో మారాకు నవ్వినట్లు
మబ్బులు కమ్మిన మనసుకు
చందమామ వెన్నెల హస్తం చాచినట్లు
ఎందుకు నాపై అమృతవర్షం కురిపిస్తున్నావు
హెచ్చరికలు చేసే మెదడుమాటకు కట్టుబడనా
మంచుముద్దలా కరుగుతున్న మనసుకు దాసోహం పలకనా
 అంతరంగమైదానంలో
ఎందుకు నాతో నేనే సమరం చేస్తున్నా 

Tuesday, 17 October 2017

రగులుతూనే ఉండనీ

రగులుతూనే ఉండనీ 

తడియారని కన్నులలో
కళ్ళు పెట్టి చూడకు
కరుగుతున్న కలలవరదలో
నువ్వూ కొట్టుకుపోతావు
చితిమంటల చిటపటరాగం
వినిపించే మనసుపై పన్నీరు చల్లకు
పొగలు కక్కే నివురులో
మేఘమై కరిగిపోతావు
బీటలు వారిన పుడమిలాంటి
హృదయసీమలో వలపు మొక్కలు నాటకు
పచ్చదనాల నీ వసంతం వాడిపోతుంది
విరిసే నా పెదాలపై
ప్రణయకెంపులు వెతకకు
తెలియని చీకటి కథలకు
అవి ముఖద్వారాలని తెలుసుకుంటావు
కానరాని అగ్నిపర్వతమే నేను
నన్ను నాలోనే రగిలిపోనీ 

Wednesday, 11 October 2017

పరవశమంతా నువ్వే

పరవశమంతా నువ్వే
 
తుంటరి చిరుగాలి సవ్వడిని   
గమనించలేదు నేను  
మేఘములై కమ్ముకున్న
నీ కురులలోనే దాగియున్నా నేను
చలి వెన్నెల జాబిలికి పొంగిపోలేదు నేను
నీ అరమోడ్పు కనుల సోయగాలకే
బంధీని అయ్యాను నేను   
చలువ చందన పరిమళము
తాకలేదు నన్ను  
సన్నజాజుల గుభాళింపూ
మైమరిపించలేదు నన్ను
నా ఊపిరిని తడిమిన
నీ శ్వాస మత్తులో మునిగిపోయాను నేను
గులాబీల అందాలకు
మురిసిపోలేదు నేను
నీ పెదాల కెంపులో
కరిగిపోయాను నేను
పరిసరాలను చూడలేదు నేను
నీ పరువాలకు బానిసనే నేను
పరవశమంతా నీలో దాచుకుని
ప్రకృతి కాంతపై నిందలెందుకు

Tuesday, 10 October 2017

క్షిపణి

క్షిపణి

వద్దని వారించినా వినలేకపోయావు
గుండెపై వరుస క్షిపణులు సంధించావు
మనసు గుడిని కుప్పకూల్చావు
ఇప్పుడు చూడు
మనోదేవాలయంలో నీ రూపం
ముక్కలైపోయింది
నా మనసే మరణిస్తే
ఆ మనసులో కొలువైఉన్న
నువ్వూ చస్తావని
తెలుసుకోలేకపోయావు